Taśma zewnętrzna bez butylu
MDS Thermo Standard Tape
Taśma wewnętrzna bez butylu
MDS Thermo Standard Tape
Taśma zewnętrzna z butylem
MDS Thermo Premium Tape
Taśma wewnętrzna z butylem
MDS Thermo Premium Tape
Taśma uniwersalna z pełnym klejem
MDS Thermo Standard Tape
Taśma zewnętrzna z klejem na całej powierzchni
MDS Thermo Premium Extra Glue Tape
Taśma wewnętrzna z klejem na całej powierzchni
MDS Thermo Premium Extra Glue Tape
Taśma zewnętrzna z klejem na całej powierzchni, z dodatkowym paskiem kleju 19mm
MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape
Taśma wewnętrzna z klejem na całej powierzchni, z dodatkowym paskiem kleju 19mm
MDS Thermo Premium Extra Stripe Tape
Aktywna folia okienna
ME500 Folia okienna Duo
Aktywna folia okienna
ME501 Folia okienna Duo HI
Aktywna folia okienna z klejem na całej powierzchni
ME501 Folia okienna Duo HI VV
Aktywna folia okienna z klejem na całej powierzchni
ME508 Folia okienna Duo
Wewnętrzna butylowa folia okienna
ME410 Folia butylowa okienna
Folia wewnętrzna z klejem na całej powierzchni
ME350 Folia okienna wewnętrzna VV
Folia zewnętrzna z klejem na całej powierzchni
ME351 Folia okienna zewnętrzna VV
Taśma podparapetowa tłumiąca dźwięk
Taśma tłumiąca AB801
Uszczelniająca taśma aluminiowo-butylowa
MDS Alubutyl Tape
Rolka MDS