ECO-TERM Licujący
ECO-TERM Pod parapet
Blaszka wewnętrzna do poszerzeń ECO-TERM "pod parapet"
Blaszka wewnętrzna do poszerzeń ECO-TERM "licujących"